ປະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍແຊ່ຊ່ວຍໃຫ້ເບາະແສຊ່ວຍປະກາດ ທ່າວ ພູວັນໃນຮູບ

ປະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ວຍແຊ່ຊ່ວຍໃຫ້ເບາະແສຊ່ວຍປະກາດ ທ່າວ ພູວັນໃນຮູບ, ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຮັບລົດໂດຍສານສາຍເໜືອ,ລົດເປັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.

ແຕ່ກ່ອນຄັບວັງວຽງວຽງຈັນ ແລະ ໄປແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜືອໃນ7ມື້ກ່ອນໄດ້ໄປຮັງແຂກຄົນຈິນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ວັນທີ 28 ເດືອນມັງກອນ ຮອດປະຈຸບັນຄອບຄົວຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

ທາງຄອບຄົວໄດ້ແຈ້ງຕຳຫລວດແລ້ວຫຼັງຈາກ4ມື້ທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າວ ຂໍຄວາມເຊື່ອເຫຼືອຈາກໝູ່ຄູ່ອ້າຍນ້ອງຊ່ວຍແຊຊວຍແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກັບບ້ານຫາລຸກຫາເມຍແລະແມ່ໂດຍໄວໆ020 55528971

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.