ສາວຈົມ ທະຫານເງິນເດືອນ ກະຫນ້ອຍ

ທອນເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງວຸ້ນວາຍຂ້ອຍໄດ້ບໍ່ຂ້ອຍກັບມາຫາຜົວ ຂ້ອຍແລ້ວ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງເລີຍ ຂ້ອຍຄົບກັບເຈົ້າພຽນແກ້ ເຫົງາ ເງິນຄໍາກໍາແກ້ວກະບໍ່ໄດ້ມີໃຫ້ຂ້ອຍ ຜົວຂ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຫນົດທຸກຢ່າງ ຄົນຄືເຈົ້າຫັ້ນນະບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງ ທີ່ຈະໃຫ້ຂ້ອຍ ສະອອນເດີ້ທອນ

ທຸກມື້ນີ້ນະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງເງິນເດືອນ ກະຫນ້ອຍແຖມເປັນທະຫານຄົນຄືຂ້ອຍບໍ່ເອົາເຈົ້າດອກ ເດິ້ທອນ ລະບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ມາຂ້ອຍລໍາຄານເຂົ້າໃຈບໍ່ ເຟດນີ້ ກະແມ່ນຜົວຂ້ອຍໃຫ້ຫລີ້ນເດີ້ ບໍ່ແມ່ນເຟດປິດສະຫນາ ຫຍັງເລີຍ ຕໍ່ໄປນີ້ກະບໍ່ຕ້ອງແຊັດ ບໍ່ຕ້ອງໂທ ເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງ ເລີຍສໍາລັບຂ້ອຍພວກຂ້ອຍຮັກກັນດີ ຄົນຄືເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງ ເລີຍຮູບຂ້ອຍກັບຜົວຂ້ອຍ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *