ອັບເດດຂ່າວເຈ້ທິບ ໄດ້ອອກນອກປະເທດແຕ່ວັນ 29/06/2022 ແລ້ວ ພ້ອມຊຸດເຄື່ອງເພັດ

ເວລາ21:15 ວັນທີ 29 /06/2022 ຕມ ຫນອງຄາຍ ເບິ່ງສາຍຄໍຜົວນາງ ເຈ້ ພອນທິບ ທີ່ທຸກຄົນຄິດຮອດ ສາຍຂ່າວບອກວ່າ.

ເຈ້ມີເຄື່ອງເພັດ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງປະດັບຄຳຕິດໂຕໄປນຳຫລາຍຊຸດຢູ່ເດີ້.

ເຈ້ທິບເຂົ້າໄທຜ່ານດ່ານຫນອງຄາຍຕອນ21:15ນາທີ ເຂົ້າໄປພັກໃນໂຮງແຮມແຫ່ງ1ຢູ່ອຸດອນ ມີລົດມາຮັບຈາກຫນ້າດ່ານ

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *