ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊແຈ້ງການ! ປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກີນດື່ມ ແລ ຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທິງຊົ່ວຄາວ ໃນໄລຍະສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4

ເມືອງບໍລິຄັນ ອອກແຈ້ງການເຖິງ: ບັນດາ ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ, ຄາລາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງໃນກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ຫ້ວຍ – ຄູນ, ຜາເມືອງ, ນາກຸນແລະພູຄໍາຊາບ.

ເລື່ອງ : ປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກີນດື່ມ ແລ ຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທິງຊົ່ວຄາວ.

ຊົມເຊີຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງບໍລີຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊອອກແຈ້ງການປິດຮ້ານກິນດື່ມ,ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ສາຍສາມັນສຶກສາ

..

.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *