ລົງຕື່ມຈັກບາດແດ່ດຸ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດທົ່ວປະເທດ!

ລົງຕື່ມຈັກບາດແດ່ດຸ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດທົ່ວປະເທດ!

ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

—-ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0865/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *