ສອງໂຈນຫນຸ່ມງັດຕູ້ເຊັບ

ໃນຄືນຂອງວັນທີ 7 ຕໍ່ໃສ່ ຄືນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022 ສອງໂຈນ ຫນຸ່ມ ລັກເຂົ້າຫ້ອງການແຫ່ງຫນຶ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັກຕູ້ເຊັບ ຄາດວ່າມີຊັບສິນທີ່ຖືກລັກໄປຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍ ( ກຳລັງຮວບຮວມ).

ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຊາວເນັດໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ອາດຈະແມ່ນໂຈພາຍໃນ ຫລື ບຸກຄົນໃກ້ຊິດ ສາມາດຫລົບມູມກ້ອງວົງຈອນ ເກືອບທຸກຫນ່ວຍ.

ໂດຍຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ດັ່ງນີ້: ຄົນໃນແນ່ນອນເພາະຮູ້ວ່າ ກ້ອງມີຢູ່ໃສແດ່ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງ ບໍ່ຫັນໜ້າໃສ່ກ້ອງ ໂຈນນອກ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີຫັນມາເຈີກ້ອງ

ແຕ່ນີ້ຫຼົບໄດ້ທຸກມູນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ ໃສ່ຊຸດທີ່ຄືກັບໂຈນລະລອງສັງເກດ ບ່ອນໝວກ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແຂນວ່າໃກ້ຄຽງກັນບໍ່.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *