ມ້າງເຮືອນຜູ້ທີເຊືອສາສະນາ ເຢຊູບ້ານທົ່ງໃໝ່ ເມືອງທ່າເເຕງ ເເຂວງເຊກອງ

ມ່າງເຮືອນຜູ້ທີເຊືອສາສະນາ ເຢຊູບ້ານທົ່ງໃໝ່ ເມືອງທ່າເເຕງ ເເຂວງເຊກອງ.

ຕາອີຕົນແມ່ຮ່າງລູກ1ຖືກທຳລາຍຮ່າງກາຍຕົບຕີຈົນນ້າບວມ.

ທ່າງບ້ານເຂົາບໍຍອມຮັບ..

ວອນຈາກຂັນເຖິງລົງມາແກ້ໄຂຕອນນີກະທິດໜຶ່ງແລ້ວຍັງບໍໄດ້ລົງແກ້ໄຂ

.

.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.