ມອບເບຍໄຮເນເກນໃຫ້ ພງ ເຮັດວຽກກັບ ເບຍແບຼນ ໜຶ່ງ ໃນງານຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ສຸດທ້າຍຖືກໄລ່ອອກວຽກ. (ເກີນໄປ)

ມອບເບຍໄຮເນເກນໃຫ້ ພງ ເຮັດວຽກກັບ ເບຍແບຼນ ໜຶ່ງ ໃນງານຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ສຸດທ້າຍຖືກໄລ່ອອກວຽກ. (ເກີນໄປ)

ຈາກໝູ່ຜູ້ມອບເບຍ ໄຮເນເກນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນໃໝ່ໂພສຄວາມໃນໃຈວ່າ :.

ຫາແຕ່ຮູ້ເລືອງເຮັດໃຫ້ຄົນອອກການຍ້ອນ Heineken 2ແກັດ😡

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ສືກເສຍໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ທ່ານ.ຄົມເພັດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ແລະບໍ່ໄດ້ ມີເຈດຕະນາອື່ນ ແອບແຝງ ໃນງານພິທີສະເລີມສະຫລອງ ຂື້ນເຮືອນໃຫມ່ໃນວັນທີ່13/5/2022

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາຜະລິດຕະພັນເບຍ Heineken 2ແກັດໄປ. ໂດຍບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນວ່າ ທາງເຈົ້າຂອງເຮືອນເພີ່ນ ເຮັດວຽກໃຫ້ ກັບ ບໍລິສັດ ເບຍແຫ່ງຫນຶ່ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າໃຈ ເຖີງຂໍ້ກຳນົດ ກົດລະບຽບ ຂອງບໍລິສັດດັງກ່າວ

ຕໍ່ກັບຄອບຄົວ ພະນັກງານ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ໄປຮ່ວມງານ. ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຖືກອອກຈາກການ ເປັນພະນັກງານຍ້ອນເບຍ Heineken2ແກັດ.

ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ ຄວາມ ເສຍຫາຍ ທາງດ້ານ ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໃຫ້ຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຢາກຝາກເລື່ອງນີ້ເພືອເປັນອຸຖາຫອນເຕືອນສະຕິ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມນຳກັນ. ຫມູ່ຄູ່ນ້ອງນຸ່ງ ແລະ ຍາດຕິພີນ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງບາງທີ່ຄວາມຫວັງດີຂອງເຮົາອາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ຄອບຄົວຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນ ຄືກໍລະນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້.

(ສວນໂຕຄິດບໍລິສັດເບຍແຫ່ງນັ້ນເຮັດເກີນເຫດ (ຍໍ້າງານຄອບຄົວເດີ ບໍແມ່ນງານບໍລິສັດ ok 😡)

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *