ວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ມາໃນຍາມລະດູຝົນ

ວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ມາໃນຍາມລະດູຝົນ

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ຍຸງໄດ້ແຜ່ລະບາດຫຼາຍ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດມາຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແມ່ນໂລກຕິດຕໍ່ ທີ່ອັນຕະລາຍຊະນິດໝື່ງ ເກີດຈາກການແຜ່ເຊື້ອຂອງຍຸງລາຍ. ພະຍາດຊະນິດນີ້ມັກເກີດໃນຊ່ວງລະດູຝົນຢູ່ເຂດທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສະອາດ, ມີບໍ່ນ້ຳຄ້າງຫຼາຍ, ປ່າໄມ້ຕຶບໜາ.

ໄຂ້ເລືອດອອກແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື:
– ໄຂ້ເລືອດອອກທຳມະດາ ( ລະດັບເບົາບາງ), ໄຂ້ເລືອດອອກມີເລືອດໄຫຼ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກ dengue ( ອາການຊ໋ອກ dengue). ເຊິ່ງ ອາການຂອງໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ: ມີໄຂ້ສູງ 40,5 ອົງສາ, ປວດຫົວ, ຈາມ, ເປັນຜື່ນ.

– ໄຂ້ເລືອດອອກລະດັບທຳມະດາແມ່ນຈະມີໄຂ້ສູງ, ເປັນຜື່ນ, ເຈັບຕົນໂຕແລະຄໍ່, ສ່ວນໄຂ້ເລືອດອອກປະເພດໜັກແມ່ນຈະມີເລືອດໄຫຼອອກ, ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ( ຊ໋ອກ) ແລະ ເສຍຊີວິດ.

– ອາການຂອງໄຂ້ເລືອດອອກໃນເດັກນ້ອຍ ເດັກຈະມີ ໄຂ້ສູງ, ປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼົງເຊື່ອວ່າລູກເປັນຫວັດ ຫຼື ຕິດເຊື້ອແບັກຄີເຣຍໃນການຫາຍໃຈ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວອາດຈະພົບອາການແຊກຊ້ອນອື່ນໆຕື່ນອີກ, ທາງທີ່ດີຫາກລູກທ່ານມີອາການໄຂ້ ຄວນໄປປືກສາແພດໝໍ.

ສໍາລັບວິທີປ້ອງກັນ ຫຼື ປົວຂັ້ນຕົ້ນ ສະເພາະໄຂ້ເລືອດອອກລະດັບເບົາ ທ່ານສາມາດປີ່ນປົວຢູ່ເຮືອນກໍໄດ້, ຈົ່ງກີນນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ, ກີນຢາຫຼຸດໄຂ້ ຫຼື ບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ. ໃນລະດູຝົນແບບນີ້ ທ່ານຄວນນອນໃນຫ້ອງທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ສະອາດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ຍຸງເຂົ້າ; ຫຼີກລ້ຽງອອກໄປນອກເວລາໃກ້ຄ້ອຍແລງ, ໃກ້ຄ່ຳ, ກາງຄືນ ເພາະໃນຊ່ວງນີ້ຈະມີຍຸງຫຼາຍ; ນຸ່ງເຄື່ອງໂສ້ງເສື້ອປິດ, ເມື່ອຕ້ອງໄປເຂດທີ່ມີການແຜ່ເຊື້ອ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສ້ງຂາຍາວ ທາຢາໄລ່ຍຸງຢູ່ສ່ວນທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງປິດ, ເຊັ່ນວ່າມື, ຕີນ, ໃບໜ້າແລະ ຄໍ ຍຸງທີ່ນຳເຊື້ອໄວລັດໄຂ້ເລືອດອອກ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະນອກເຮືອນ, ພວກມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມບວກນ້ຳຄ້າງ, ເຊັ່ນວ່າ ໂອ, ຖັງ

ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບໍໃຫ້ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ, ຄວນປີດແອ່ງນ້ຳໃຫ້ແຈບ, ທຳລາຍອຸປະກອນທີ່ອາດຈະມີນ້ຳຝົນຕົກຄ້າງ ( ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກົງລົດເກົ່າ, ຖ້ວຍບ່ວງ, ຊາມເກົ່າ….) ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ສານເຄມີທຳລາຍໄຂ່ຂອງຍຸງ ຫຼືອາດຈະສະເໝີໄປຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເພື່ອມາພົ່ນຢາຂ້າຍຸງໃນເຂດຂອງທ່ານ ໄຂ້ເລືອດອອກເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍ, ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ເສຍຄ່າຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *