ຢາກລົດນໍ້າໜັກ ເກືອບໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ

#ເຕືອນໄພຄົນທີມັກກີນຢາລົດນຳ້ຫນັກ

ຜົນຂອງການກີນຢາລົດນຳ້ຫນັກເກືອບໄດ້ໄປໂຮງຫມໍ
ສະລົບສອງເທື່ອຕ້ອງລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນຳ້ແລະໄດ້ສະລົບດ້ວຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕຮູ້ໂຕລະໃຊ້ແຮງລຸກມາຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງຫນ່ອຍຫນືງກະລົ່ມລົງອີກຂ້ອຍນອນຢູ່ໃນຫ້ອງເລີ່ຍ.

ໄດ້ພ້ອມສຽງຫາຍໃຈດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກແລະໄດ້ລຸກໄປເບີ່ງເຫັນລາວນອນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າຫ້ອງນຳ້ກະເອົາລາວມານອນເເລະນວດໃຫ້ມື້ຕີນຂອງລາວເລືອງແລະແຂ່ງໄປເມີດຂະຫນາດກີນຄາບດຽວລາບຈື່ເດີ.

.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.