ຫຼາຍຄົນອາດມັກສາວທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ ແລະ ນີ້ຄືຂໍ້ດີ

1 ຜູ້ຍີງອາຍຸຫລາຍກວ່າ ມັກຈະມີປະສົບການຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຊີວິດ ວຽກງານ ທັງຫມົດນີ້ທີ່ເຮັດຫນ້າສົນໃຈຫລາຍຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີເລື່ອງເວົ້ານຳທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນຈິງເທໃຈໃຫ້ຜູ້ຍິງທີ່ອາຍຸຫລາຍກວ່າຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົ່ງໃສ່

2 ເພິງພາໂຕເອງໄດ້ຜູ້ຍິງອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ເຂົາຈະໂຟກັດໃນສີ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຫລາຍກວ່າໂຟກັດທີ່ຜູ່ຊາຍ ມີເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຮັບຜີດຊອບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເຊັ່ນເບິ່ງແຍງຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ເຂົາມັກເພິງພາໂຕເອງ

ມີຊີວິດເປັນຂອງໂຕເອງ ຜູ້ຊາຍກໍ່ອາດຈະຮູ້ສືກວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ກະຍີນດີຖ້າມີຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາເຕີມເຕັມຊີວີດໃຫ້ສົມບູນຫລາຍກວ່າເກົ່າ

3 ເຂົາຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີກວ່າເຖິງຈະເປັນຜູ້ຊາຍ ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ບໍ່ຢາກເປັນທີ່ຮອງຮັບອາລົມຂອງໃຜດອກ ແຕ່ຜູ້ສາວມັກຈະຕິດນິດໃສ່ ງໍແງ.

ແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍກາຍເປັນທີ່ຮອງຮັບອາລົມນີ້ສະເໝີ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສືກເບື່ອຫນາຍ ແຕ່ຜູ້ຍິ່ງທີ່ອາຍຸຫລາຍປະມານຫນຶ່ງແລ້ວເຂົາຈະອາລົມຄົງທີ່ກວ່າ ມີເຫດມີຜົນ.

ຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີ ແລະ ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າ ຜູ້ຊາຍຈຳນວນຫນຶ່ງເລືອກຜູ່ຍິ່ງທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່ານັ້ນເອງ.

4 ເຂົາບໍ່ໄດ້ມົກມຸນກັບຮູບຮ່າງຄືກັບນາງແບບຜູ້ຊາຍສ່ວນໜື່ງ ມີສະເໜ່ສ່ວນເວົ້າ ສ່ວນໂຄ້ງຕາມທຳມະຊາດຂອງຜູ້ຍິງ ເຖິງບາງຄົນອາດເຄີຍຜ່ານການມີລູກມາແລ້ວ ຈະໃຫ້ມີຮູບຮ່າງດູດີ ເປັນເລື້ອງຍາກ.

ແຕ່ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບແລະຮູ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນເອງມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳລັບພວກເຮົາເຖິງແຕ່ນ້ອຍ ເພາະຮູບຮ່າງບໍ່ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສຸກຂອງເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນ.

ມັກຈະຫາສ້າງວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຕົວເອງດູຜອມລົງ ຄືນາງແບບ ແລະນັ້ນມັນສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຮູບຮ່າງຂອງຕົວເອງຄືກັນ.

5 ມີສັບສີນເປັນຂອງໂຕເອງ ເຮົາຈະບໍ່ຫັວງເພິ່ງຜູ້ຊາຍພຽງຝ່າຍດຽວແນ່ນອນ ເພາະເຮົາເອງກໍສາມາດຫາລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ເຮົາອາດມີເງິນ ມີບ້ານ ຫລືມີລົດຂອງຕົວເອງ.

ຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນຈື່ງຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍຫາລ້ຽງເຮົາ ແຕ່ຊ່ວຍເຫລືອກັນແລະກັນໄດ້ ແລະສະໄໝນີ້ເງິນຄືປັດໄຈທີ5 ຫາກບໍ່ພໍໃຊ້ ຫລືຜູ້ຊາຍຕ້ອງຄ່ອຍເປັນຝ່າຍຈ່າຍຕະຫລອດ ບາງທີກໍພາຄວາມທຸກເຂົ້າມາໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄືກັນ.

6 ບໍ່ເຮັດໂຕຕິດແຟນໃນອາດີດຜູ້ຍິງອາຍຸຫລາຍ ອາດເຄີຍເຮັດຕົວຕິດແຟນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອຶດອັດ ຄວາມສຳພັນບໍ່ລາບລື່ນ ການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຮັດຕົວຕິດແຟນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກບໍ່ກົດດັນ.

ເຮັດໃຫ້ມີເວລາສ່ວນຕົວຫລາຍຂື້ນ ມີພື້ນທີ່ຂອງຕົວເອງຫລາຍຂື້ນ ແລະເປັນອີກເຫດຜົນສຳຄັນວ່າ ເຫດໃດຜູ້ຊາຍຈື່ງມັກຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກ່ວານັ້ນເອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *