ແຈ້ງປັບຂຶ້ນ, ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຄັ້ງທີ 1 ເລີ່ມ 1 ສິງຫາ 2022

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນ, ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຄັ້ງທີ 1 ເລີ່ມ 1 ສິງຫາ 2022

ແຈ້ງການແນະນຳການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າໃນລາວ

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.