ແຊດ່ວນ ຕ້ອງການກຳມະກອນດ່ວນ ຈຳນວນ20ຄົນ

1. ຕ້ອງການກຳມະກອນດ່ວນ ຈຳນວນ20ຄົນ (ຄົນທີມີຟາດສະປອດ)

2. ຫນ້າວຽກ: ໂຄງການທາງລົດໄຟ ຢູ່ປະທດໄທ ຈັງຫວັດອາຍຸດທະຍາ.

3 ເງິນເດືອນ4ລ້ານກີບ ຫລື 8500ບາດ/ເດືອນ ຟຮີບ່ອນພັກ+ອາຫານ ແລະ ການເດີນທາງ.

4 ສົນໃຈ 020 95416879
ຕ້ອງການຄົນພ້ອມໄປ ແລະ ມີຟາດສະປອດ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.