ດ່ວນໆ ປະກາດຫາພໍ່ແມ່ເດັກ ຕາຍໄຫຼນໍ້າມາ

🔥ເວລາ13ໂມງ30ນາທີຂອງວັນທີ31/7/2022

ມີປະຊາຊົນບ້ານດອນວັງໂພເມືອງປາກງື່ມພົບເຫັນເດັກນ້ອຍອາຍຸປານ8_9ປີ.

ຕາຍໄຫຼນຳ້ມາຄ້າງຢູ່ເຂດບ້ານດອນວັງໂພແຈ້ງຫາຍາດພີນ້ອງເພືອຮັບຊາບ.

ທີີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.