ເກິດອຸ ປະຕິເຫດຢ່າງຮຸນເເຮງ ຢູ່ສະຖານີ ( ທາງດ່ວນ​ ສີເກິດ)

ເວລາ14:30 ວັນທີ່ 09/02/2021ເກິດອຸບັດຕິເຫດຢ່າງຮຸນເເຮງ ຢູ່ສະຖານີ  ທາງດ່ວນ ສີເກີດ ວຽງຈັນວັງວຽງ ບ່ອນຈ່າຍເງີນ.

ຄາດການວ່າລົດທີ່ຂັບມາຕຳທ້າຍແມ່ນມີອາການເມົາ, ພາກັນລະມັດລະວັງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາແດ່ເດີ້ພີ້ນ້ອງເອີຍ ! ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕາມຫຼັງ ( ເມົາບໍ່ຂັບ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *