Hmong

Tshuaj txiv neej muaj zog nrog poj niam pw

Nyob zoo tsoom niam tsoom txiv sawv daw hnub no kuv yuav rov lo tham qhia txog kuv ib tug tshuaj

txiv neej muaj zog yog thaum hai tia koj nrog tsis tau koj tu poj niam lo si hlua nkauj pw ntau hli lo.

hmo koj qhov khoom tsis sawv tsis muaj zog pab tsis tau koj txhob ua siab deb kuv tu tshuaj no.

pab tau koj nawb yog xav tau sau ntawv lo yog hu 📞📞📞02077342489

Los ntawm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button