ອັນຕະລາຍແທ້ໆ..!!!ແມ່ໆຮັກລູກນ້ອຍຮີບອ່ານດ່ວນ ຄວນລະມັດລະວັງເວລາປ້ອນເຂົ້າລູກ

ຈາກໂພສຂອງMom Care Spa ໄດ້ໂພວວ່າ:  ຂໍໃຫ້ແມ່ໆລະມັດລະວັງຈາກການປ້ອນເຂົ້າລູກ ແມ່ນີ້ແຕະເຂົ່າເພື່ອປ້ອນລູກດ້ວຍແຜ່ນແຕະທີເປັນຕານ່າງເລັກ.

ແຕ່ອາດບໍ່ສັງເກດວ່າດເສັ້ນໄຍເລກນ້ອຍໆໄດ້ເຂົ້າໄປປົນກັບເຂົ້າຕົ້ມຈົນເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃນຮູຄໍລູກຈົນເກືອບເອົາບໍ່ທັນ.

ສານີຖານວ່າ ອາດແມ່ນແຜ່ນແຕະເຂົ້ານັ້ນຖືກໃຊ້ງານແລ້ວເຂົ່າມ້ຽງຈົນມີເສັ້ນໄຍເລັກນ້ອຍໆຂາດອອກມາແລ້ວຕົກໄສ່ຫລືອາດເປັນຝອຍທອງທີລ້າງຖ້ວຍຕົກໄສ່.

(ຍ້ອນພັດສະດຸເປັນເລັກເມື່ອ ເຈີສານອາຫານ ອາດເຂົ້າມ້ຽງໄດ້ ແມ່ເລີນເອົາຝອຍທອງໄປລ້າງ)ແຕ່ເປັນອັນໄດກະຕາມແຕ່ກະຄວນລະມັດລະວັງເດີແມ່ໆ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *