ປະກາດຕ້ອງການພະນັກງານ 256 ຕໍາແໜ່ງ

MASCOT ບໍລິສັດ ດສຄອດ ອິນເຕີເນເຊິນນໍ (ລາວ) ໂຊນ ຈໍາກັດ ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບເຊບຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ເອີຣົບ, ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທະວີບອາຊີເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍ ປີ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ມີສາຂາທີ່ປະເທດຫວຽດນາມແລະ ລາວ.

ບໍລິສັດພວກເຮົານາ ໃຊ້ມາດຕະຖານ SA8000 ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ. ເລີ່ມຮັບສະຫມັກວັນທີ: 03/01/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

1. ຫົວຫນ້າຫ້ອງຕັດ (ມີປະສົບການ)01 ຕໍາແຫນ່ງ.

2. ຄູສອນຫຍິບ (ມີປະສົບການ)14 ຕ ໍໍາແຫນ່ງ

. 3. ພະນັກງານຫຍິບ200 ຕໍາແຫນ່ງ.

4. ພະນັກງານກວດເຄື່ອງ30 ຕາແຫນ່ງ.

5. ຊ່າງແປງຈັກຫຍິບເຄື່ອງ03 ຕາແຫນ່ງ.

6. ພະນັກງານວິເຄາະການຜະລິດ08 ຕໍາແຫນ່ງ.

ເງື່ອນໄຂການສະຫມັກວຽກ.

1. ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ.

2. ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ 3. ສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫຼັກ 22, ບ. ໂນນທອງ, ມ. ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1. ກ໊ອບປີ້ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ.

ໂທ: 021 737011, 020 59995987, 020 55544027, 020 97025895, 020 29490713

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *