ສັບພະຄຸນພຶດ

ແຊຣແມະ! ຢ າດີພ ະຍ າດຕັ ບ

ລູງຜູ້ນີ້ລາວເປັນພະຍາດຕັບມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວໄປໂຮງໝໍມາຫຼາຍເທືອແທບ

ຈະຖໍ້ຂ້າພະເຈ້າໄປເຫັນກະເລີຍແນະນຳລາວໄຫ້ລາວເອົາມາຕົ້ມກີນປະມານ4-5ວັນກະເລີຍເຫັນຜົນດຽວນີ້ລາວດີແລ້ວ.

ສະນັ້ນທານໄດເປັນໄຫ້ມາເອົາຟີຈະແນະນຳຊີ້ບອກໄຫ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button