ແຊຣແມະ! ຢ າດີພ ະຍ າດຕັ ບ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ລູງຜູ້ນີ້ລາວເປັນພະຍາດຕັບມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວໄປໂຮງໝໍມາຫຼາຍເທືອແທບ

ຈະຖໍ້ຂ້າພະເຈ້າໄປເຫັນກະເລີຍແນະນຳລາວໄຫ້ລາວເອົາມາຕົ້ມກີນປະມານ4-5ວັນກະເລີຍເຫັນຜົນດຽວນີ້ລາວດີແລ້ວ.

ສະນັ້ນທານໄດເປັນໄຫ້ມາເອົາຟີຈະແນະນຳຊີ້ບອກໄຫ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.