ເດັກນ້ອຍເກີ ດ ອອກອ ອກມາພ້ອມແຂ້ວ 2 ເຫຼັ້ມ

♥️♥️ ທ້າວ ຊັນນີ້ ♥️ ເກີດທຳມະຊາດ 👨

ຊັນນີ້ ອອກມາພ້ອມແຂ້ວ 2 ເຫຼັ້ມ ຊັນນີ້ ມາຄໍ້າຄູນ ໃຫ້ໂຊກ ໂຮງໝໍ BLL ນໍ້າໜັກ 2900 g. ເວລາ 15:33 ວັນທີ 19/01/20

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *