ສັບຄຸນທາງຢາ ຂອງຕົ້ນສົ້ມພໍດີ ສາມາດເປັນຢາຮັກສາໄດ້ ສາລະພັດໂລກ.

ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງ ແລະ ຫມູ່ຄູ່ທີ່ຮັກແພງມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາລະດີໆກ່ຽວວກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເຮົາເຄີຍເອົາມາປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນປະຈຳວັນທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມແຊບຊ້ອຍຕິດອົກຕີດໃຈ

ຕົ້ນຜັກສົ້ມເຊົ້າ  ຕົ້ນກະຈຽບ ຫລື ບ້ານເຮົາເອີ້ນວ່າ:(ສົ້ມພໍດີ)ເປັນພຶດລົ້ມລຸກສູງປະມານ 3-4 ແມັດ ພຶດສະນິດນີ້ຈະເກີດຕາມບ້ານເຮືອນເຮົາ ແລະ ຕາມໄຮ່ນາຕາມປ່າດົງໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາລູ່ມນີ້:

1. ນໍ້າໝາກສົ້ໝພໍດີມີລົດສົ້ມໃຊ້ເປັນຢາລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຫຼຸດນໍ້າຫນັກ ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫລອດເລືອດໃຫ່ຍໃຫລສູ່ຫົວໃຈໄດ້ດີ

2. ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງທາດ ຫລື ບຳລຸງກຳລັງ

3. ຊ່ວຍແກ້ອາການອ່ອນເພຍຂອງຮ່າງກາຍ ອາການເຈັບຕົນໂຕປວດຂໍ້ແຂນຂໍ້ຂາຕ່າງໆ

4. ຊ່ວຍຮັກສາໂລກເບົາຫວານ ແລະ ນໍ້າຕານໃນເມັດເລືອດ

5. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໄຂມັນຫູ້ມເສັ້ນເລືອດ

6. ແກ່ນຊ່ວຍນຳລຸງເລືອດ

7. ນໍ້າຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕິບຕັນ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃຫ້ແຂງແຮງ

8. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນງວຂຸ້ນຂອງເມັດເລືອດຫຼຸດລົງ

9. ນໍ້າຂອງສົ້ມພໍດີຊ່ວຍໃຫ້ຮັກສາເລືອດແຂງ ຫລື ເລືອດກ້າມ ຂອງລະບົບຫມູນວຽນ

10. ໃນປະເທດອີຢິບສະໃຫມບູຮານເພີ່ນໃຊ້ຕົ້ນສົ້ໝພໍດີແດງມາຕົ້ມກີນເປັນຢາຮັກສາໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກປະສາດ

11. ສົ້ມພໍດີແດງແມ່ນຊ່ວຍແກ້ຄໍແຫ້ງ ແລະ ອາການຂາດນໍ້າຂອງຮ່າງກາຍ

12. ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ຮ່າງກາຍ

13. ຊ່ວຍຫຼຸດອຸນນະພູມໃນຮ່າງກາຍ

14.ນໍ້າ ຊ່ວຍເສິມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫວັດຕ່າງໆ ແລະ ໂລກພູມແພ້

15. ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂ້

16. ດອກແດງ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄອ

17.ໃບ ໃຊ້ເປັນຢາຊ່ວຍກຳຈັດຂີ້ມຸກນໍ້າລາຍທີ່ຢູ່ໃນຊ່ອງທາງຫາຍໃຈໃຫ້ລົງສູ່ລະບົບຂັບຖ່າຍ

18. ນໍ້າ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການເລືອດອອກຕາມຊ່ອງແຂ້ວເພາະວ່າມັນມີວິຕາມີນສູງພໍສົມຄວນ

19. ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍອ່ອນ ຊ່ວຍຫລໍ່ລື່ນລໍາໃສ້ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສະດວກ ແລະ ຂັບລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ບໍາລຸງຕັບ

20. ຊ່ວຍຮັກສາໂລກກະເພາະ ແລະ ລຳໃສ້ອັບເສບ ໂດຍໃຊ້ໃບແຫ້ງນຳມາບົດເຮັດເປັນຊາແລ້ວດື່ມເປັນປະຈຳ

21.ນໍ້າ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຕ່ອມລູກຫມາກອັບເສບ

22. ຊ່ວຍໃຫ້ການຫລັ່ງຂອງນໍ້າບີຈາກຕັບ ແລະ ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຕັບຖຶກທຳລາຍ

23. ນໍ້າ ຊ່ວຍຮັກສາໂລກໄຂ່ຫຼັງພິການ 24. ແກ່ນຊ່ວຍຮັກສາບີພິການ 25. ນໍ້າ ມີລິດຕ້ານພິດຕໍ່ຕັບ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນສານພິດຕ່າງໆ

26. ໃບໃຊ້ຕຳໃຊ້ເປັນຢາປົວບາດແຜ – ຝີຫນອງໂລກຜິວຫນັງຕ່າງໆ ແລະ ອາການບວມຊໍ້າ

27. ນໍ້າ ຍັງມີສານແອນໂທໄຊຍາມີ່ນ ແລະ ສານໂຟລີຟີນນໍທີ່ມີລິດຕໍ່ຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເລັງຊ່ວຍສະລໍໂລກສະລາຫລືຄວາມຫ້ຽວຍານຂອງຜິວຫນັງ ກະດຸກ ແລະ ເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ນອກນີ້ລຳຕົ້ນຂອງມັນເພີ່ນຍັງນຳມາເປັນເຊືອກປໍອິກດ້ວຍ

+ ສີ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີນນັ້ນ ແມ່ນເວົ້າເຖີງຄຸນສົມບັດຂອງພຶດ ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີພະຍາດປະຈຳໂຕທີ່ຮັກສາບໍ່ໄດ້ຫລືບໍ່ຫາຍຂາດທາງເຮົາແມ່ນມີແພດຫມໍຢາພື້ນເມືອງໃຫ້ຄວາມປຶກສາຫລືປີ່ນປົວຂໍຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.