ຄວນແຊຣເຫັບໄວ້!.. ໃຜ​ເຈັບ​ກະເພາະ​ລອງໃຊ້ສູດຢານີ້ ອາດຊ່ວຍຮັກສາໄດ້ດີ.​

ເຄືອເຂົາແກບມັນເປັນຢາດີໂລກກະເພາະລຳໄສ້, ເຈັບທອ້ງ, ອອກຮອ້ນຄໍ, ແຫນ້ນຫນາ້ເອິກຫລືຖາ່ຍບໍ່ສະດວກ, ມັກເຈັບບິດບໍ່ເຊົາ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢາເຄືອເຂົາແກບອັນນີ້ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

ວິທີເຮັດ: ເອົາເຄືອເຂົາແກບນຳມາຟັກຕາກແດດສາມແດດແລ້ວຕົ້ມກີນຫມໍ້ລະກຳໃສ່ນໍ້າ 1 ລີດ.​ ຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນຕາງນໍ້າ. ພຽງສາມຫມໍ້ກໍ່ດີເຫັນຜົນແລ້ວ…

ລົງບອກເພື່ອບຸນແລະຊວ່ຍເຫລືອຄົນບໍ່ມີເງີນພອ້ມຢາກໃຫ້ລູກຫລານຮຽນຮູ້ສືບທອດໄວ້ຢາລາວ

ຂໍ້ມູນຈາກ : ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີອຸດົມສຸກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *