ສັບພະຄຸນພຶດ

ແຊຣແມະ.! ຢາປົວມະເລັງເຕົ້ານົມ ​ໄດ້​ຜົນ​ດີ ວິ​ທີ​ນີ້

ອັນນີ້ແມ່ນຢາປົວມະເລັງເຕົ້ານົມ ວາ່ງສອງເດືອນຜາ່ນມາມີແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ລູກສອງຄົນແລ້ວ ແຕ່ຢູ່ດີໆພັດມາເຈັບນົມໆເປັນກະດັນເຄີ່ໂພງຂື້ນເປັນສີແດງກຳແລ້ວໄປກວດນຳຫມໍຫລວງ.

ກະຖີນຫອມ

ຫມໍກໍ່ຢືນຢັນເປັນມະເລັງເຕົ້ານົມລາວກໍ່ຕົກໃຈເພາະຫມໍນັດມື້ເຂົ້າຜາ່ຕັດ ແຕ່ຍອ້ນບຸນມາພໍ້ຫມໍຢາລາວຄົນນື່ງທີ່ມີປະສົບການສູງເລີຍບອກສູດຢານີ້ໃຫ້ເພິ່ນບອກວ່າລອງເຮັດໃສ່ເບິ່ງມັນບໍ່ມີຫຍັງຈະເສຍຫາຍຫລາຍດອກແລ້ວມາເຮັດໃສ່ 3 ເທື່ອຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ດີແທ້ໆ.

ຫົວຂີ້ຫມີ້ນ

ວິທີເຮັດໃຊ້ໃຫ້ເອົາຍອດກະຖີນຫອມແລະຫມາກອອ່ນ ລ, ຫົວຂີ້ຫມີ້ນ ຫົວບອນລາຍ, ຫົວຫວາ້ນຊົນ. ທັງຫມົດນີ້ເອົາແນວລະກຳມືມາຕຳໃສ່ກັນໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດດີແລ້ວເອົາປູນຂາວໃສ່ບວ່ງນື່ງແລະນຳ້ເຫລົ້າເດັດຈອກຫນື່ງແລ້ວຕຳເຂົ້າກັນແລ້ວເອົາຕອງກວ້ຍແກ່ນມາຫໍ່ສາມຊັ້ນນຳໄປຫມົກໄຟໃຫ້ສຸກແລ້ວເອົາມາຫໍ່ໃສ່ມື້ຫນື່ງສາມເທື່ອບໍ່ເກີນ3ມື້ດີທັນທີໂລດ.

ຫົວບອນລາຍ
ຫົວຫວາ້ນຊົນ

ສູດນີ້ແມ່ນຜູ້ເປັນເຮັດໃຊ້ແລ້ວດີແທ້ໆຈື່ງນຳມາບໍລິຈາກເພື່ອຊວ່ຍເຫລືອຄົນທີ່ເປັນເພື່ອບຸນກຸສົນທັງຫລາຍເດີສາທຸສາທຸສາທຸ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button