ຕົ້ນດອກເຂັມແດງ ເປັນຢາດີ ເຈັບຕາແດງ, ລິດສິດວງໃນດັງ

ດອກເຂັມແດງມີສັບພະຄຸນທີ່ຫລາຍຫລາຍ,​ສະນັ້ນ​ໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າດອກເຂັມແດງມີສັບພະຄຸນທາງຢານັ້ນດີພະຍາດດັ່ງນີ້:

ຮາກດອກເຂັັມ: ເປັນຢາພື້ນເມືອງ, ຊາວບ້ານໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍສະດວກ, ໃຊ້ໃນກໍລະນີ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນຢາແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ, ຮັກສາຕາພິການ, ບັນເທົາອາການບວມ. ປະລິມານ ແລະ ວິທີໃຊ້: ມື້ໜຶ່ງກິນ 10-15 ກຼາມ ໃນຮູບຢາຕົ້ມ ຫຼື ບອງເຫຼົ້າ.

ສຳລັບດອກ: ອາດໃຊ້ພາຍໃຕ້ຮູບຢາຊົງແບບຊົງຊາ, ໃບໃຊ້ເປັນຢາຂ້າພະຍາດ. ດອກໃຊ້ແກ້ພະຍາດຕາແດງ. ໝາກໃຊ້ແກ້ພະຍາດລິດສະດວງໃນດັງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *