ໃຈດີມາບອກ.! ຕົ້ນເຫງືອກປາຫມໍນີ້ ເປັນຢາດີ ເສັ້ນເລືອດຕິບ,​ ເຈັບແອວ, ມືນຊາຕາມຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ມືນຕີນມືນມື

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ເຫງືອກປາຫມໍ ຫລືວ່າເຫງືອກປາເຂັງຖ້າຫາກທ່ານໃດເຫັນຢູ່ຕາມບ້ານຫ້າມລົກຖີ້ມຫລືທຳລາຍນໍເພາະມີລາຄາແພງຫລາຍດຽວນີ້ ແລະ ເປັນພຶດທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການຢາບໍ່ວ່າຂະແໜງວິທະນາສາດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງດຽວນີ້ທາງສູນປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງຕ້ອງການຫລາຍຕົ້ນເຫງືອກປາຫມໍນີ້ແມ່ນຈັດເປັນພຶດລົ້ມລຸກສຸງປະມານ 20-30 ເຊັນດັ່ງທີ່ເຫັນໃດຮູບລູ່ມນີ້:

ສັບພະຄຸນແມ່ນ: ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ຂັບຖ່າຍສານພິດອອກຈາກເມັດເລືອດ ຊ່ວຍຄວມຄູມບໍ່ໃຫ້ມີເມັດເລືອດຂາວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍເກີນໄປ, ຊ່ວຍປົວໂລກມະເລັງທຸກສະຫນິດ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດບໍ່ຕິບ, ປົວໄອໄກ່, ປົວຝີ ຫນອງເຮັດໃຫ້ຝີແຕກ, ປົວອັບເສບຕັບ, ຕັບມ້າມໃຫ່ຍ, ປົວປະດົງຂໍ້, ມືນຊາຕາມຮ່າງກາຍຕີນມື, ເຈັບຫລັງ, ເຈັບແອວ, ປົວໃອມີຂີ້ກະເທິ, ປົວຂີ້ກະຍື, ປົວທ້ອງຜຸກ, ນໍ້າຍ່ງວເຫລືອງ, ປົວປະສາດ ແລະ ອື່ນໆ

ໂດຍມີລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້:

ຮາກ: ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍລະລາຍເສບຫະຫືຂີ້ມຸກ ,ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະແກ້ຫຶດແກ້ອຳມະພຶດອຳມະພາດ,ປົວປະສາດ,ຮັກສາອາການຜູ້ຍີງລົງຂາວໄນປະຈຳເດືອນບໍ່ມາປົກກະຕິ.

ຕົ້ນ: ແມ່ນມີລົດເມືອກແຄັມສັບພະຄຸນແກ້ວີນຫົວ,ຊ່ວຍຖອນພິດແກ້ລົມພິດ

ໃບ: ແມ່ນມີລົດແຄມຮ້ອນສັບພະຄຸນແມ່ນຊ່ວຍໂລກແຜອັບເສບ ແກ້ໂລກຜີວຫນັງແກ້ໃຂ້ແກ້ປວດຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍປຸກຜົມເຮັດໃຫ້ຜົມບໍ່ຫລົ່ນໂດຍການຕຳເອົານໍ້າມາທາໃສ່

ແມັດຫລືວ່າຫມາກ:ມີລົດເຜັດຮ້ອນ ສັບພະຄຸນແມ່ນຊ່ວຍຂັບພິດຂອງສານພິດໃນຮ່າງກາຍອອກຕາມຜີວຫນັງຂັບນໍ້າຢາງເຫືອງຫລືແຜຝີຫນອງ ແລະ ໂລກຜີວຫນັງ(ທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນເຫງືອກປາຫມໍ)

# ວິທີນໍາໃຊ້ແມ່ນ:ໃບແລະພືດສົດປະມານ 3-4 ກຳມືຕໍາໃສ່ນໍ້າເພື່ອຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນ, ໃຊ້ເປັນປະ ຈຳ 3-4 ຄັ້ງ,​ ຕົ້ນ ແລະ ໃບສົດປະມານ 1 ມື, ວິທີທຳອິດບົດໃຫ້ລະອຽແລ້ວນຳມາທາງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຝີ.

# ວິທີທີສອງ: ແມ່ນຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ, ໃຫ້ຕົ້ມປະມານ 10 ນາທີ, ດື່ມແລະຮັບປະທານພຽງແຕ່ 1/3 / 4 ແກ້ວນໍ້າ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ກ່ອນນອນຢ່າງຫນ້ອຍ 2-3 ອາທິດ ນຳເອົາທຸກສວ່ນທັງມາບົດໃຫ້ເປັນປ່ຽງ ແລະ ປົນກັບຂີງເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄຂ້ ແລະ ໄອ

ນຳຕົ້ນທັງໝົດມາບົດເປັນສ່ວນປະສົມກັບຂີ້ ໝິ້ນ ແລະ ນໍ້າ ມັນເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາໂລກລິດສີດວງ. ເອົາໝົດທຸກສ່ວນ ແລະ ມາຕຳກັບນໍ້າມັນງາ. ນຳເອົາທຸກສ່ວນມາບົດແລ້ວມາປົນກັບໝາກພິກໄທ ແລ້ວມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງເພື່ອມາປັ້ນເປັນກ້ອນ. ການໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 2/ 1 ໃຊ້ເປັນຢາລຸກກອນຕາກໃຫ້ແຫ້ງລະລາຍໃນນໍ້າເພື່ອບໍລິໂພກເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບຫລັງ, ເຈັບແອວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.