ຂ່າວດ່ວນ

ແຊຣ໌ໄວ້ດີ.! ເປັນຢາດີເຈັບຫ ມາກໄ ຂ່ຫລັງອັ ກເ ສ ບ

ບອກຕໍ່ກັນ…ໃຜເຈັບຫມາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບຫລືມີອາການຍ່ຽວອອກເລືອດ, ເຈັບຕອນຍ່ຽວ, ນ້ຳຍ່ຽວຂຸ່ນຮີບຫາຕົ້ນຢານີ້.

ຕົ້ມກິນເດີ ຕົ້ນນີ້ມີຊື່ຕາມພາສາອັງກິດ Elephantopus scaber Lຢູ່ລາວບໍ່ມີຫລາຍ.

ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນເທື່ອ1ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍເຮືອ, ເມືອງຫີນບຸນ,ແຂວງຄຳມ່ວນເພາະວ່າມັນເປັນຢາ

ສະນັ້ນເຫັນຢູ່ໃສລະຈຳໄດ້ກ່ອນຕົ້ມກິນ ຄວນຕາກແຫ້ງ ຫາຊອກຕາມບ້ານທ່ານຈະມີ…ຕົ້ນນີ້ປົວໄດ້ຫລາຍພະບາດ

#ແຊຣບອກຕໍ່ກັນ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button