ໃຈດີມາບອກ.! ຕົ້ນມາລະກໍ ເປັນຢາດີ ອາບິດານລົງແດງ ແລະ ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ

ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນມາລະກໍຫວືຕົ້ນເຍົາແດງແມ່ນຫລາກຫລາຍສະນັ້ນເຮົາມາຮຽນຮູ້ນຳກັນ:

ຮາກ: ໃຊ້ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາຮັກສາລຳໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.

ເປືອກຕົ້ນ: ເປັນຢາຄຸມທາດ, ເປັນຢາແກ້ອາບິດານລົງແດງ, ເປັນຢາແກ້ອາການປວດຮາກ, ແກ້ອາການທ້ອງບິດ, ທ້ອງເບັງ, ຖອກທ້ອງ, ແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ປວດເມື່ອຍຕາມຂໍ້ຕາມເສັ້ນເອັນ, ແກ້ລົມ ແລະ ເລືອດ.

ໃບ: ຕົ້ມກິ່ນເປັນຢາຖ່າຍ, ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າຫິດ, ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ໃຊ້ຂ້າເຫົາ.

ແກ່ນ: ເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ ແລະ ເປັນຢາຂັບເລືອດເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້.

ນ້ຳຢ່າງ: ເປັນຢາແຜສົດຊ່ວຍຮັກສາແຜ່, ໃຊ້ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ, ແຜມີດບາດ ແລະ ແຜອັກເສບຊຳເຫື້ອ.

ໝາຍເຫດ: ເມັດ ແລະ ນ້ຳຢາງມີພິດ, ໂດຍເມັດຈະມີພິດລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້ ໂດຍສານທີເປັນພິດຄືສານ Clacium Oxalate.

ລັກສະນະພືດສາດ: ເປັນໄມ້ຟຸ່ມ ຫຼື ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ. ລຳຕົ້ນສູງ 2-3 ມ ແລະ ອາດສູງໄດ້ເຖິງ 6 ມ, ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ, ແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາຈຳນວນໜ້ອຍ,ຄ່ອນຂ້າງອວບນ້ຳ, ເປືອກລຽບ, ສີເທົາ, ມີຈຸດນ້ອຍໆກະຈາຍຢູ່ທົ່ວ, ມີຢາງສີຂາວ. ໃບດ່ຽວ, ອອກຮຽງສະຫຼັບ, ຮູບກົມ ຫຼື ຮູບຝາມື, ມີຂະໜາດປະມານ 10-30 ຊມ, ຂອບໃບເປັນແສກເລິກຄ້າຍຝາມື, ມີ 7-11 ແສກ, ປາຍແຫຼມ ຫຼື ຍາວເປັນຫາງ, ຜິວໃບກ້ຽງທັງສອງດ້ານ.

ກ້ານໃບກົມ, ຍາວ 10-30 ຊມ. ຫູໃບມີລັກສະນະເປັນຮູບເສັ້ນດ້າຍ, ແຂງ, ຍາວປະມານ 2 ຊມ. ຊໍ່ດອກແບບແຕກແໜ່ງ, ອອກຕາມປາຍກິ່ງ ຫຼື ປາຍຍອດ. ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວປະມານ 23 ຊມ, ສີແດງ. ດອກແຍກເພດໃນຕົ້ນດ່ຽວກັນ, ດອກຍ່ອຍມີຈຳນວນຫຼາຍ, ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ສີແດງສົດ. ດອກເພດຜູ້ມີກີບດອກຮູບໄຂ່ກ້ວາງ, ຍາວປະມານ 1 ມມ. ກີບດອກແຍກອອກຈາກັນອິດສະຫຼະ, ຍາວປະມານ 5 ມມ, ເກສອນເພດຜູ້ມີ 8 ອັນ, ກ້ານເກສອນແຍກກັນ, ສີແດງ.

ດອກເພດແມ່ຮູບຫອກ, ຍາວປະມານ 9 ມມ, ປາຍຮວງຮັບນູນຂື້ນເລັກນ້ອຍ, ແຍກເປັນ 2 ພູ. ໝາກຮູບຊົງກົມ, ມີ 3 ພູ, ມີຂະໜາດປະມານ 3 ຊມ, ຜິວລຽບ, ໝາກອ່ອນເປັນສີຂຽວ, ໝາກແກ່ເປັນສີເຫຼືອງເທົາ ຫຼື ສີນ້ຳຕານອ່ອນ. ແກ່ນມີ 1 ແກ່ນຕໍ່ພູ, ມີຂະໜາດຍາວປະມານ 1.7-2 ຊມ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: ພາເຂົ້າລາວ phakhaolao.la

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *