ໝາກໂງງ້ຽວປ້ອມ ເປັນຢາ​ດີ​ ຮັກສາຫຼອດລົມອັກເສບ, ຂັບປະຈຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ…​

ຮູ້ແລ້ວຕ້ອງແຊເກັບໄວ້!…​ໝາກໂງງ້ຽວປ້ອມສ່ວນຫລາຍໃຜໆກໍ່ຮູ້ຫມົດແຕ່ສ່ວນຫລາຍກໍ່ໃຊ້ເປັນອາຫານແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງສັບພະຄຸນຂອງໝາກໂງງ້ຽວປ້ອມ ແຕ່ມື້ນີ້ແອດຈະນຳທຸກຄົນຮູ້ເຖິງສັບພະຄຸນຂອງໝາກໂງງ້ຽວປ້ອມ.​ ໝາກໂງງ້ຽວປ້ອມມີສັບພະຄຸນທີ່ຫລາຍເຊັ່ນ:

ຮາກ: ນຳມາຕົ້ມກິນເປັນຢາແກ້ເຈັບຫົວ, ຮັກສາອາການຫຼອດລົມອັກເສບ, ຂັບຖ່າຍພະຍາດພິດ, ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍຢ່າງແຮງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ.

ທັງຕົ້ນ: ເປັນຢາຫອມແກ້ລົມ, ບຳລຸງຫົວໃຈ ແລະ ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາລະບາຍ.

ເຄືອ ຫຼື ຕົ້ນ: ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ບຳລຸງຫົວໃຈ, ເປັນຢາຫຼຸດໄຂ້, ເຮັດໃຫ້ຮາກ, ໃຊ້ຕົ້ມກັບນ້ຳດື່ມເປັນຢາແກ້ໜອງ ແລະ ໃຊ້ຮ່ວກັບຜັກຊີ, ນ້ຳເຜິ້ງ, ຜັກກາບ ກິນເປັນຢາແກ້ອັກເສບຕ່າງໆ, ຟອກເລືອດ, ຂັບປະຈຳເດືອນ ແລະ ໃຊ້ກັບຄົນໄຂ່ທໍ່ນ້ຳດີອັກເສບ.

ໃບ: ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳດື່ມແກ້ເປັນຢາລະບາຍ ແຕ່ຖ້າຕົ້ມໃນປະລິມານຫຼາຍເຮັດໃຫ້ປວດຮາກໄດ້.

ໝາກ ແລະ ແກ່ນ: ຮັກສາອາການຮ້ອນໃນ, ຂາດນ້ຳ, ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ເປັນຢາຂັບຖ່າຍພະຍາດພິດ, ເປັນຢາຖ່າຍຢ່າງແຮງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານຢ່າງແຮງ.

ໝາກແຫ້ງ: ຊ່ວຍຮັກສາລິດຊີດວງທະວານໜັກໃຫ້ແຫງລົງ, ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳຕານເປັນຢາຊ່ວຍຍ່ອຍ ແລະ ແກ້ອາການທໍ່ນ້ຳດີອຸດຕັນ.

ແກ່ນ: ນ້ຳຕົ້ມຈາກເມັດມີສັບພະຄຸນເປັນຢາແກ້ຫືດ, ຊ່ວຍຂັບສຽມຫະ, ເປັນຢາຂັບປະຈຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄົນພິການ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ: ໝາກສົດຍັງສາມາດນຳມາສະຜົມແກ້ຄັນ, ແກ້ຮັງແຄ ແລະ ຂ້າເຫົາ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ເປັນຢາໄດ້ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈເພາະເປັນຢາດີແລະມີສັບພະຄຸນແທ້ ເພາະຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ມາຈາກເອກະສານ​ອ້າງອີງ​ດ້ານລຸ່ມນີ້:

1. Hugo J. de. B., Schaefer, H., Thulin, M. and S. S. Renner (2012). Evolution and loss of long-fringed petals: a case study using a dated phylogeny of the snake gourds, Trichosanthes (Cucurbitaceae). Department of Systematic Biology, Uppsala University, Norbyvägen 18 D, Uppsala SE-75236, Sweden.

2. Cooper, W.E., and H.J. de Boer (2011). A taxonomic revision of Trichosanthes L. (Cucurbitaceae) in Australia, including one new species from the Northern Territory. Australian Tropical Herbarium, James Cook University, Cairns Campus, McGregor Road, Smithfield, Queensland, 4878, Australia and Department of Systematic Biology, Uppsala University, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala, Sweden.

3. Duke, B.E. and Pruksaphan, K. (2004). The genus Trichosanthes L. (Cucurbitaceae) in Thailand. Nationaal Herbarium Nederland, Leiden Universiteit branch, P.O. Box 9514, 2300 RA Leiden, The Netherlands and Bangkok Herbarium, Department of Agriculture. 50 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand.

4. DE WILDE, W. J. J. O. and DUYFJES, B.E.E. (2012). Keys to and a checklist of species of the genus Trichosanthes L. (Cucurbitaceae) in Indochina. Netherlands Center for Biodiversity Naturalis (section NHN), Leiden University, P.O. Box 9514, 2300 RA Leiden (the Netherlands).

ຂໍ້ມູນຈາກ: ພາເຂົ້າລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *