ອ່ານໃຫ້ຮູ້..​ຕົ້ນກົກຕອງເທົ້າ ຢາດີ ລິດຊີດວງ ແລະ ເຈັບ​ກະເພາະ​

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ເປັນລິດຊີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ) ລອງເອົາໝາກຕອງເທົ້ານີ້ຕົ້ມກິນລອງເບິ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະຕົ້ມກິນແນະນຳເອົາຜ້າຂາວຫໍ່ກ່ອນຕົ້ມເດີ່ ເພາະໝາກມັນມີຝຸ່ນ.

ຕົ້ມເທື່ອໜຶ່ງເອົາປະມານ 2-3 ພວງ ,ໃສ່ນ້ຳ 4-5 ຖ້ວຍ ,ກິນມື້ 3-4 ຈອກຫຼັງອາຫານ ,ຖ້າຈະໃຫ້ດີແທ້ແມ່ຮຂຸດເອົາຮາກມັນມາຕົ້ມກິນແຫ່ງດີ.

#ສັບພະຄຸນ: ນອກຈາກປິ່ນປົວພະຍາດລິດຊີດວງແລ້ວ ຍັງເປັນຢາດີກະເພາະນຳອີກ ຕັດເອົາລຳຕົ້ນຂອງມັນມາປອກເປືອກອອກ ແລ້ວນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ , ແລ້ວເອົາຕົ້ນຂະຍອມມາປອກເປືອກຄືກັນ ເວລາຕົ້ມເອົາຢ່າງລະໜຶ່ງກຳມື ຕົ້ມໃສ່ກັນຮັກສາໂລກກະເພາະໄດ້.

#ໝາຍເຫດ: ລັກສະນະຂອງຢາພີ້ນເມືອງແມ່ນ ອາດຈະບໍ່ດີໝົດທຸກຄົນ ສະນັ້ນ ບາງຄົນກິນແລ້ວບໍ່ເຊົາກາມີ ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ກິນແລ້ວເຊົາຫາຍຂາດ ລອງໄປຫາມາເຮັດກິນເບິ່ງເດີ້ ສຸທຸ ແຊຣ໌ໄດ້ບຸນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *