ຢາດີມາບອກ.! ຕົ້ນຜັກຈຳ ເປັນຢາດີ ແກ້ພິດ, ໂລກຫນອງໃນ, ລົງຂາວ ພະຍາດ​ຍິງ

ສັບພະຄຸນທາງດ້ານການຢາ: 

ຮາກ: ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ກາມມະໂຣກ, ໜອງໃນ, ໃຊ້ພອກປິດແຜ ຫຼື ກິນແກ້ພິດງູ. ຕົ້ນ: ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ຮັກສາພະຍາດເຮື້ອນ. ໃບ: ແກ້ອາການໄອ, ແກ້ລົມ, ແກ້ອາການປອດອັກເສບ, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ເປັນຢາຮັກສາພະຕັບອັກເສບ.

ດອກ: ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ. ໝາກ: ຊ່ວຍແກ້ທາດພິການ, ແກ້ໄຂ້, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ, ຊ່ວຍແກ້ການຕົກຂາວຂອງຜູ້ຍິງ, ຊ່ວຍແກ້ລົມພິດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດເຮື້ອນ.

ລັກສະນະພືດສາດ: ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ສູງ 2-3 ມ, ເປັນໄມ້ເນື້ອແຂງ, ມີຂໍ້, ພາກສ່ວນອ່ອນເປັນສີຂຽວ, ພາກສ່ວນແກ່ເປັນສີເທົາ ຫຼື ສີນ້ຳຕານ, ຜິວກ້ຽງ.

ໃບດ່ຽວ ອອກຮຽງກົງກັນຂ້າມສອງແຜ່ນພຽງຕັ້ງສາກສະຫຼັບກັນ, ຮູບໄຂ່, ກ້ວາງ 3-5 ຊມ, ຍາວ 6-13 ຊມ, ໂຄນໃບຮຽວແຫຼມ, ຂອບລຽບ, ປາຍແຫຼມ, ແຜ່ນໃບໜາຄ້າຍຄືໜັງ, ຜິວໃບດ້ານເທິງເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ, ຜິວໃບດ້ານລຸ່ມເປັນສີຂຽວອ່ອນ, ຍົກເວັ້ນຍອດອ່ອນຈະເປັນສີແດງ.

ຊໍ່ດອກແບບກະຈ່າງ ຫຼື ດິ້ວຄັນຮົ່ມ, ອອກຕາມງ່າມໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ. ດອກຍ່ອຍມີຈຳນວນຫຼາຍ. ກີບດອກມີ 5 ກີບຮູບ 3 ຫຼ່ຽມ, ຂອບລຽບ, ປາຍແຫຼມ, ສີຂຽວອົມຂຽວ.

ກີບດອກມີ 5 ກີບ, ຮູບດາວ, ສີຂາວອົມສົມພູ. ເກສອນເພດຜູ້ມີ 5 ອັນຈັບຢູ່ໂຄນກີບດອກ, ກ້ານຊູຖົງລະອອງຍາວປະມານ 3 ມມ, ຖົງລະອອງສີເຫຼືອງ. ເຕົ້າໄຂ່ຈັບເທິງ, ຮູບກົມ, ຄໍເຕົ້າໄຂ່ຍາວປະມານ 4-5 ມມ, ປາຍຮວງຮັບຮູບກົມແຫຼມ.

ໝາກດ່ຽວ, ຮູບກົມ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.5 ຊມ, ໝາກອ່ອນສີຂຽວ, ໝາກແກ່ສີແດງ ຫຼື ສີດຳມ່ວງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ພາເຂົ້າລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *