ຫົວສາມສິບ ເປັນຢາດີ ຜິວໜັງອັກເສບ, ມະເຣັງ ຕັບ

ຫົວສາມສິບມີປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນ​ເຊັ່ນ:

– ໃຊ້ຮັກສາເຫົາ ດ້ວຍການໃຊ້ຮາກສົດປະມານ 3-4 ຮາກ ທີ່ລ້າງນໍ້າສະອາດແລ້ວ ນໍາມາຕໍາປະສົມກັບນໍ້າໃຊ້ໝັກຜົມໄວ້ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍລ້າງໃຫ້ສະອາດ ໂດຍເຮັດຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 2-3 ມື້ ຫຼື ຈົນກວ່າເຫົາຈະຕາຍໝົດ.

– ມີປະໂຫຍດທາງການກະເສດເພື່ອໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ ໂດຍການນໍາຮາກ.

ສັບພະຄຸນ:

– ຮາກໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາມະເຮັງຕັບ.

– ຮາກ ຫຼື ຫົວໃຊ້ປຸງເປັນຍາຮັບປະທານແກ້ນໍ້າເຫຼືອງເສຍ.

– ຮາກປຸງເປັນຢາແກ້ພະຍາດຜິວໜັງ, ຜື່ນຄັນຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ຜິວໜັງອັກເສບ ດ້ວຍການໃຊ້ຮາກປະມານ 50-100 ກຼາມນໍາມາຕົ້ມແລ້ວໃຊ້ລ້າງ ຫຼື ອາບ.

ລັກສະນະພືດສາດ: ເປັນພືດເຄືອທີ່ມີເຫງົ້າໃຕ້ດິນ, ມັກເລືອພັນກັບຕົ້ນອື່ນ, ຍາວໄດ້ຮອດ 10 ແມັດ, ເຄືອມີລັກສະນະກົມ, ມີສີຂຽວ, ມີຮາກເປັນເຫງົ້າ ຫຼື ຫົວຢູ່ໃຕ້ດິນ, ລັກສະນະຄ້າຍກະຊາຍເປັນຮູບກະສວຍ, ອອກເປັນກະຈຸກ, ເນື້ອອ່ອນມີສີເຫຼືອງຂາວ, ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການເພາະແກ່ນ ແລະ ການໃຊ້ເຫງົ້າປັກຊໍາ.

ໃບເປັນໃບດ່ຽວອອກລຽງສະລັບບໍລິເວນໃກ້ກັບກົກຕົ້ນ ແລະ ລຽງເປັນຄູ່ກົງກັນຂ້າມບໍລິເວນກາງຕົ້ນ ຫຼື ຍອດຂອງໃບເປັນຫົວໃຈ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ, ໃບກວ້າງ 3-14 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍາວ 9-20 ຊັງຕີແມັດ, ແຜ່ນໃບເປັນຄື່ນ.

ດອກເປັນດອກແບບສົມບູນເພດ, ອອກດອກດ່ຽວ ຫຼື ອອກເປັນຊໍ່ກະ 2-6 ດອກ, ໂດຍຈະອອກຕາມງ່າມໃບ, ກີບລວມມີ 4 ກີບ, ລຽງເປັນ 2 ຊັ້ນ, ຊັ້ນລະ 2 ກີບ, ກີບຊັ້ນນອກເປັນສີຂຽວ ຫຼື ສີຂຽວອ່ອນອົມເຫຼືອງ, ມີລາຍເສັ້ນສີຂຽວແກ່ ຫຼື ມ່ວງເປັນລາຍປະ, ສ່ວນກີບຊັ້ນໃນເປັນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ສີນໍ້າຕານອົມແດງ.

ອອກໝາກເປັນຝັກຫ້ອຍລົງເປັນພວງ, ປາຍຝັກແຫຼມ, ເມື່ອຝັກແຫ້ງແລ້ວຈະແຕກເປັນ 2 ຊີກ, ພາຍໃນມີແກ່ນຢູ່ຫຼາຍປະມານ 18-20 ແກ່ນ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: ພາ​ເຂົ້າ​ລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *