ຂ່າວດ່ວນ

ຄ້າຍທະຫານຝຣັ່ງເກົ່າ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຄ້າຍທະຫານຝຣັ່ງເກົ່າ: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ສະໄໝສົງຄາມອິນດູຈີນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1900.

ຄ້າຍດັ່ງກ່າວປະກອບມີກຳແພງຮົ້ວອ້ອມ 4 ດ້ານ, ຫ້ອງການເຮັດວຽກ, ຄຸກຄຸມຂັງນັກໂທດ, ເຮືອນພັກຂອງທະຫານ ແລະ ເຮືອນຄົວ, ມີປ້ອມຍາມສັງເກດການສອງດ້ານຄື: ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫລັງ. ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນແຄ້ວນໜຶ່ງ.

ຂອງອານາເຂດຝຣັ່ງປົກຄອງອິນດູຈີນໃນປີ 1893ຫຼັງຈາກປະເທດລາວປະກາດເອກະລາດຈາກຝຣັ່ງ ໃນປີ 1954; ກອງທັບລາຊະອານາຈັກລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄ້າຍແຫ່ງນີ້ຈົນຮອດປີ 1975.

ປັດຈຸບັນຄ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຄ້າຍເກົ່າທະຫານຝຣັ່ງ:

ເປັນສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ສະໄໝສົງຄາມອິນດູຈີນ, ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ຖືກສ້າງ ຂຶ້ນໃນປີ 1900. ຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີກຳແພງຮົ້ວອ້ອມສີ່ດ້ານ, ຫ້ອງການເຮັດວຽກ, ຄຸກຄຸມຂັງນັກໂທດ, ເຮືອນພັກຂອງທະຫານ ແລະ ເຮືອນຄົວ, ມີປ້ອມຍາມສັງເກດການສອງດ້ານຄື:

ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫລັງ. ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນແຄ້ວນໜຶ່ງ ຂອງອານາເຂດ ຝຣັ່ງປົກຄອງອິນດູຈີນໃນປີ 1893. ຫຼັງຈາກປະເທດລາວປະກາດເອກະລາດຈາກຝຣັ່ງ ໃນປີ 1954; ກອງທັບລາດສະອານາຈັກລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄ້າຍ ແຫ່ງນີ້ຈົນຮອດປີ 1975.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ຄ້າຍທະຫານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກອງທັບ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຄ້າຍເກົ່າທະຫານຝຣັ່ງ.

ໄດ້ຖືກໂອນມາຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

Sources: Www.lao.gov.gov.la

Photo by : www.sadoodta.com

#ຝາກໄວ້ໃນເພຈນີ້ລະເປັນຄວາມຮູ້ຮອບຕົວແລະປຸກຈິດສຳນຶກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button