Hais rau peb tsoom niam txiv kwv tij hmoob yog leej twg muaj mob kaus hniav ces muab cov tshuaj no khawb cov qos hauv coj los chais dawb2 thiab khawb kom tau li 4-5 ya coj tsaws qaib noj yog haum kuj zoo li ntawm ob xyoos txog peb xyoos nawb.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *