ບໍ່ແມ່ນຈົດຜິດບໍ ຫຼື ກົງເຕີບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ!

ເດືອນນີ້ເສຍຄ່າໄຟຟ້າ7.191.557.ກີບ.ງຶດເລີຍແຕ່ຕັ້ງວັດມາ15ປີ.ກາບໍ່ເຄີຍເສຍຮອດເດືອນລະລ້ານກີບ ແຕ່ເດືອນນີ້ເອົາບີນຄ່າໄຟຟ້າມາໃຫ້ພັດວ່າ7ລ້ານປາຍ ງຶດເລີຍບໍ່ມີແນວສິເວົ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *