ຂ່າວດ່ວນ

ຍີ່ປຸ່ນ ແຈກ ໂທລະສັບຟຣີໃຫ້ ຜູ້ສູງອາຍຸງົບປະມານ 31,3 ຕື້ກີບ !!!

ເພາະວ່າຜູ້ສູງອາຍຸສ່ວນຫຼາຍຍັງໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ບໍ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ໄດ້ມີແຜນແຈກຢາຍໂທລະສັບຟຣີ ແລະ ເປີດຄອສ ສອນການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວແມ່ນໂທຟຣີ ແລະ ອິນເຕີເນັດຟຣີ ເຊິ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມແຈກຢາຍ 3,000 ເຄື່ອງ.

ທີ່ເມືອງ ຊິບູຢາ, ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: https://bit.ly/3phYskE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button