ຄຳຖາມ ຍອດຮິດ ຂອງຄົນໂສດຄື ປານໃດ ຊິແຕ່ງງານ

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄົນໂສດ ເບື່ອຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ ແລະ ຄິດວ່າ ການຖາມຄຳຖາມເກົ່າເກີນ 03 ຄັ້ງ ຄິດວ່າເປັນການເສຍມາລະຍາດ ເອົາເປັນວ່າ ມາລອງເຂົ້າໃຈຄົນໂສດເບີ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນໂສດຈິ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ຖາມ.

1. ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນບໍ່ມີໃຜຢາກໂສດ ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢາກມີຄູ່ ແຕ່ຖ້າມີຄູ່ແລ້ວມັນມີແຕ່ຄວາມທຸກຫຼາຍກວ່າຄວາມສຸກ ແລ້ວຊິທົນມີຄູ່ໄປເພື່ອຫຍັງ #ບໍ່ມີຄູ່ຍັງບໍ່ເປັນຕາຢ້ານທໍ່ບໍ່ມີເງິນ

2. ຄືຍັງໂສດ ? ເລືອກຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່? ແນ່ນອນທຸກຄົນມີສິດເລືອກ ຂະໜາດຊື້ເກີບມາຢຽບ ຍັງຕ້ອງການຄູ່ທີ່ຖືກໃຈ ນັບພາສາຫຍັງກັບການເລືອກຄູ່ຊີວິດ ມັນກໍ່ຕ້ອງເລືອກໃຫ້ດີ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

3. ຄ້ຽວຊອກຄູ່ແມະ ເຖົ້າແລ້ວ ດ໋ຽວບໍ່ໄດ້ກິນແຮງລູກໄດ໋ !!! ຂ້ອຍວ່າການເປັນຄົນໂສດແລ້ວມີເງິນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ ການມີຄູ່ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີບັນຫາ ບາງຄັ້ງການມີລູກກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ລູກຈະສາມາດລ້ຽງເຮົາໄດ້ ເພາະລູກບາງຄົນນອກຈາກລ້ຽງພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຍັງຫາພາລະ ຫາບັນຫາມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ນຳອີກ ແຕ່ເງິນຕ່າງຫາກ ທີ່ສາມາດລ້ຽງເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໄດ້.

4. ແຕ່ງໄວໄດ່ໝູ່ຄູ່ເຂົາເອົາໝົດແລ້ວເຫຼື່ອແຕ່ເຈົ້າຜູ້ດຽວ !!! ຄວາມສຸກຂອງຄົນໂສດບາງຄັ້ງມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີຄູ່ສະເໝີໄປ ເຂົາພຽງຕ້ອງການອິດສະຫຼະ ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຕ້ອງການຄວາມງ່າຍໆໃນຊີວິດ ສະນັ້ນກໍ່ຢ່າໄປເດືອດຮ້ອນແທນພວກເຂົາເລີຍ.

5. ເຖົ້າແລ້ວ ຍັງບໍ່ແຕ່ງງານ ຊິຂື້ນຄານເອົາຕີ່!!! ບາງທີ່ຄຳຖາມແບບນີ້ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງສັນສະເໝີໄປ ຖ້າມີຄູ່ແລ້ວຖືກສວມເຂົ່າ ກໍ່ເລືອກທີ່ຈະໂສດແບບຂື້ນຄານດີກວ່າ ຢ່າເດືອດຮ້ອນແທນຂ້ອຍເລີຍ ເບີ່ງຄູ່ຄອງເຈົ້າໃຫ້ດີໆ ສະໄໝນີ້ຂອງຟີກັບຂອງໃໝ່ມີຫຼາຍ.

6. ເອົາຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີບໍ່ຊິຊອກໃຫ້ !!! ຄວາມຈິງທີ່ເຮົາໂສດ ເຮົາເລືອກໄດ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີໃຜເອົາ ຂ້ອຍຢາກຈະມີຄູ່ໃນແບບທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄູ່ແບບຜູ້ອື່ນເລືອກໃຫ້ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜມາເດືອດຮ້ອນກັບຄວາມໂສດຂອງຂ້ອຍ.

7.ເຮັດບໍ່ເປັນຕີ່ຈີ່ງບໍ່ມີໃຜເອົາ ( ພ້ອມດ້ວຍນໍ້າສຽງຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ) ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ການເລືອກຄູ່ຊີວິດ ເຂົາເລືອກທີ່ຄວາມສະບາຍໃຈຂອງຕົວເຂົາເອງ ທຸກຄົນຍ່ອມມີເຫດຜົນກັນທັງນັ້ນ ສະນັ້ນກໍ່ຈົ່ງຢ່າເອົາຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງໄປຕັດສິນຊີວິດຂອງໃຜ.

#ເຫັນໜ້າກູຕອນໃດມີແຕ່ຖາມວ່າປານໃດຊິແຕ່ງງານ
ບາດທີ່ມຶງມີຫຼາຍຜົວ ຫຼາຍເມຍ ກູຍັງບໍ່ເຄີຍທ້ວງ

#ເຫັນໜ້າກູຕອນໃດມີແຕ່ຖາມວ່າປານໃດຊິແຕ່ງງານ
ທີ່ມຶງມີຊູ້ ທີມຶງນອກໃຈກູຍັງບໍ່ເຄີຍທ້ວງວ່າມຶງເປັນຄົນຊົ່ວ

#ເຫັນໜ້າກູຕອນໃດມີແຕ່ຖາມວ່າປານໃດຊິແຕ່ງງານ
ທີ່ກູເຫັນມຶງເຖົ້າລົງກູຍັງບໍ່ເຄີຍທ້ວງວ່າປານໃດມຶງຊິຕາຍ

#ເຊົາໄດ້ເຊົາເດີ້ຢ່າຖາມຫຼາຍເຂົາກໍ່ລຳຄານຄືກັນ😌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *