ຝາກເຕືອນພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມັກກິນຊີ້ນດິ ບ

ກະລະວັງກັນແດ່ເນີ ຊ່ວງນີ້ຢູ່ຝັ່ງໄທ ແຖວອີສານ ແລະຈັງຫວັດຊຽງໃຫມ່ ຄວາຍຕາຍ.

ຍ້ອນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ. ຄືກັນກັບໂຄວິດເລີຍພີ່ນ້ອງ ເປັນຕາຢ້ານຂະໜາດ ປີນີ້ ເປັນປີທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດ ….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *