ຈີນກັ້ນນໍ້າຂອງເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວໄທພົບວິກີດຢ່າງໜັກ

ຊຽງລາຍ ສາມແຫຼ່ມທອງຄໍາ ນໍ້າຂອງແຫ້ງຍ້ອນຈີນປ່ວຍນໍ້າມານ້ວຍ.

ເຮັດໃຫ້ເຮືອແລ່ນບໍ່ໄດ້ໃນແມ່ຍໍ້າຂອງຕອນກາງ ໄດ້ພົບວິກິດຢ່າງໜັກມາຫຼາຍປີ.

ສາເຫດຍ້ອນຈີນໄດ້ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າກັ້ນນໍ້າຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດຂອງຟັງລາວ ແລະ ໄທໄດ້ເສຍຫາຍຢ່າງສີ້ນເຊີງ.

ຮຽງຮຽບໂດຍ: NBC Lao News.

Cr.ภาพข่าว.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *