ພິທີຂື້ນເຮືອນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

ວີພິທີຂື້ນເຮືອນໃໝ່ ໃຫ້ມີໂຊກມີໄຊລໍາລວຍເງີນທອງ ເຮັດໃຫ້ຊິວິດດີຂື້ນ ການງານມີແຕ່ໄຫຼເຂົ້າມາແທມາ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຜົ້ນທຸໄຂ່ເຈັບຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ.

ການທໍາພິທີເຂົ້າບ້ານໃຫມ່ໃນຄັງທໍາອີກ ເປັນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາຍາວນານ ຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສີມສິຣິມົງຄຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ.

ເບີ່ງຄຼີບຂອງຄົນຍຸກໃຫມ່ເຂົ້າເຮືອນໃຫມ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *