ແຊຣໃຫ້ຄົນໃຈບຸນຊ່ວຍແດ່.! ໄຟໄໝ້ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງເລີຍ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອຈາກໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຄົາລົບທຸກທ່ານ;

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນນ້ອງສາວ Miew nitta phiewbubpha ບ້ານປາກຕະພານ.ເມືອງເພັງ.ແຂວງສາລະວັນ ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວຂອງນ້ອງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອ:

ເປັນເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທ່ານໃດຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼຶອທາງຄອບຄົວນ້ອງ.

ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍເຫຼຶອໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງ.

ເລກບັນຊີ: 040-12000-1438-094-001 ຫຼຶ ທາງຄິວອາໂຄດບັນຊີນ້ອງໄດ້ເລີຍ.

ໝາຍເຫດ. ບໍມີເບີຕິດຕໍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.