ຂ່າວດ່ວນ

​ຫລານນ້ອຍຂ້ອຍຖືກສ່າວຄູບອກລູກນາຍຄູອັດປະຕູຫນີບມືຈົ່ງຂາດ

ຢາກ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ​ແລະ​ກິລາ,​ ບັນດາ​ພະແນກ​ສຶກສາ​ ແລະ​ ກິລາ​ທົ່ວແຂວງຂອງປະເທດລາວເຮົານີ້ ຊີ້ແຈງຕື່ມໃຫ້ບັນດາຄູສອນໂຮງຮຽນອະນຸບານ​ ທີ່ຍັງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກອະນຸບານໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ອີກ.

ເພາະດ່ຽວ​ນີ້​ຫລານນ້ອຍຂ້ອຍຖືກສ່າວຄູບອກລູກນາຍຄູອັດປະຕູຫນີບມືຈົ່ງຂາດຕັດປາຍນີວມືອອກເປັນແນວນີ້ລະເດີ.

ດີຕົນຫລານສຸດຄວາມວ່າບໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້​ໄດ້​ ຕອນນີ້​ກັບມາຫານາຍຫມໍອີກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button