ບໍລິສັດເກັດທາວລາວຕິດໜິ້້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ບໍລິສັດເກັດທາວລາວຕິດໜິ້້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ, ຈົນເຖີງປະຈຸບັນນິ້ກໍຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍ, ແຕ່ຕົ້ນຈົນເຖີງດຽວນິ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,

ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການເງິນເດືອນຕ້ອງການດຳລົງຊິວິດ.

ທີ່ມາ.

ເບີ່ງຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.