ແຊຣແມະ.! ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ໃບຜັກໝາກໃສ່ ຫລືວ່າບ້ານພາສາ ບ້ານນອກ

ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ.

(ຕານເຕັ້ນ) ຫລື ງູສະຫວັດ.. ເອົາໃບຜັກໃສ່ ຫລືຜັກໄຮ່ ມາຕຳລະອ່ຽດ.

ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດ ໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ ແລ້ວມາທາໃສ່.

ຈຸດທີ່ເປັນ ຕານເຕັ້ນ ແຫ້ງແລ້ວທາ ຊຳໆເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ ຢູສະບາຍຕົວ ເຮັດປະມານ2 ມື້້.

ຜິວຈະຕົກເກັດ ວີທີນີໃຊ້ດີ ໃຜທີເປັນລອງເອົາໄປໃຊ້ເບີ້ງ.

ດີໜັກແລ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.