ສັບພະຄຸນພຶດ

ແຊຣແມະ.! ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ

ໃບຜັກໝາກໃສ່ ຫລືວ່າບ້ານພາສາ ບ້ານນອກ

ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ.

(ຕານເຕັ້ນ) ຫລື ງູສະຫວັດ.. ເອົາໃບຜັກໃສ່ ຫລືຜັກໄຮ່ ມາຕຳລະອ່ຽດ.

ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດ ໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ ແລ້ວມາທາໃສ່.

ຈຸດທີ່ເປັນ ຕານເຕັ້ນ ແຫ້ງແລ້ວທາ ຊຳໆເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ ຢູສະບາຍຕົວ ເຮັດປະມານ2 ມື້້.

ຜິວຈະຕົກເກັດ ວີທີນີໃຊ້ດີ ໃຜທີເປັນລອງເອົາໄປໃຊ້ເບີ້ງ.

ດີໜັກແລ

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button