ທ່ານຊາຍຄວນຮູ້ມີມີເພດສໍາພັນກ່ອນ​ແຕ່ງດອງ​ນັັ້ນ…

ມີຫຍັງກັນກ່ອນແຕ່ງດອງ ມິດ​ກົດ​ໝາຍ ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຜິດ​ຕໍ​ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ຂອງ​ຊາດ​ອີງ​ຕາມມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ແພ່ງ ມາດ​ຕາ 149

ການ​ຮ່ວມ​ປະ​ເວ​ນີ​ກ່ອນ​ການ​ເປັນ​ຜົວ​ເມຍ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ຊາຍ​ບໍ່​ເອົາ​ຜູ້​ຍິງ​ເປັນ​ເມຍ ຜູ້​ຍິງ​ມີຜູ້ຍິງມີສິດຮຽນຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *