ກ່ອນທີ່ຈະຈົ່ມໃຫ້ກັບຊີວິດຕົວເອງ ອ່ານບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຈົບສາກ່ອນ

ບາງຄົນ…ບໍ່ຮູ້ຊໍ້າວ່າ

ມື້ອື່ນເຊົ້າຈະເອົາເງິນຢູ່ໃສ ໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ

ບາງຄົນ…ບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າ

ລົດຊາດຂອງການນອນລັບເທິງຕຽງນຸ້ມໆໃນຫ້ອງແອມັນເປັນແບບໃດ

ບາງຄົນ…ລູກຮ້ອງໄຫ້ເພາະຍາກກິນເຂົ້າໜົມ ຍັງຕິດລູກເປັນປີໆ

ສ່ວນບາງຄົນ…ບໍ່ຕ້ອງເຮັດອັນໃດ

ມີໜ້າທີ່ຮຽນຢ່າງດຽວ ພໍ່ແມ່ສົ່ງເງິນໃຫ້ໃຊ້

ກັບໂພສລົງເຟສບຸກວ່າ…ຮຽນຫຼາຍເມື່ອຍເດ້

ບາງຄົນ…ພໍ່ແມ່ປູທາງປະເຄນໃຫ້ທຸກຢ່າງ

ກັບຈົ່ມວ່າ ຊີວິດເປັນຫຍັງມັນລຳບາກຂະໜາດນີ້

ບາງຄົນ…ນັ່ງເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອແທ້ໆ ແຕ່ຈົ່ມທຸກຄັ້ງທີ່ພົບວ່າ..ວຽກໜັກ

ເດັກບາງຄົນສະໄໝນີ້ ພຽງແບັດໂທລະສັບຈະໝົດ ກໍ່ເໝືອນໃຈຈະຂາດຕາຍ

ບໍ່ມີwifi…..ຊີວິດເໝືອນຕາຍໄປແລ້ວເຄິ່ງຕົວ!

ລອງຫຼຽວໄປຮອບຕົວເຈົ້າເບິ່ງ

ມີຄົນທີ່ເຂົາລຳບາກກວ່າເຮົາຫຼາຍ

ມີຄົນທີ່ເຂົາທຸກກວ່າເຮົາອີກຫຼວງຫຼາຍ

ມີຄົນທີ່ເຂົາມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າຈົນຕິດລົບກວ່າເຮົາອີກຫຼາຍໆຄົນ

ຂັບລົດເກງໄປມະຫາໄລ ນອນຫ້ອງແອ ຮຽນຫ້ອງແອ

ແລ້ວໂພສລົງເຟສບຸກວ່າ ເມື່ອຍກັບການຮຽນ

ມັນຟ້ອງວ່າຕົວຂອງເຈົ້າ “ກະຈອກຂະໜາດໃດ”

ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງແອແລ້ວຈົ່ມວ່າຊີວິດແສນລຳບາກ

ມັນຄືການດູຖູກຕົວເອງຢ່າງຮຸນແຮງ

ເຮົາຈົ່ມວ່າຊີວິດຂອງເຮົາບໍ່ດີ…ແລ້ວຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີສິ່ງໃດໃຫ້ຈົ່ມ?

ຈົ່ງຈົດຈຳເອົາໄວ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າບໍ່ພໍ່ໃຈຊີວິດຕົວເອງ

ຍັງມີຄົນອີກບໍ່ໜ້ອຍ ຢາກທີ່ຈະມີຊີວິດແບບເຈົ້າ!

ສຸກໄດ້ ຖ້າຮູ້ວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ຄວນຖື ສິ່ງໃດທີ່ຄວນປ່ອຍວາງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *