ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ (ດ່ວນ) ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ DEMPLOYMENT SOLECO.LTDDD EMPLOYMENT SOLE CO., LT

ບໍລິສັດ ດີດີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດ ຈັດຫາງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄຸນະພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

ບໍລິສັດພວກເຮົາ ມີຄວາມຕ້ອງການນັກຮຽນຝຶກງານ ຈໍານວນຫຼາຍ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ :

1.ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ.

– ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 18 – 30 ປີ (ໂສດ)

– ລະດັບການສືກສາຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍຂື້ນໄປ

– ສຸກຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນດີ

– ເປັນຄົນດຸຫມັ່ນ, ຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ ແລະ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

ປະເພດວຽກ: ພະນັກງານດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ

– ສັນຍາຈ້າງງານ 3 ປີ

– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ $1,000 – $ 1,500 (ບໍ່ລວມໂອທີ)

– ມີສະຫວັດດີການດີ ຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

– ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ຕໍ່ມື້, ວັນຈັນ-ສຸກ ເວລາ8:00 – 17:00 ໂມງ.

– ພັກວຽກ: ເສົາ – ທິດ.

ຫມາຍເຫດ:

– ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາສາຍີ່ປຸ່ນຟີຣ ກັບອາຈານທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຕັກນີກດ້ານວິຊາຊີບຟີຣ.

– ຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີໃບປະກາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ N4, N3 ແມ່ນສາມາດກະກຽມໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີຍ9. ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ)

ເອກະສານປະກອບມີ :

1. ຟອມສະຫມັກ ພະນັກງານງານ ຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມຮູບຕິດຄັດ 1 ໃບ

2. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້

3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ

4. ໃບແຈ້ງໂທດ ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ

5. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸກຂະພາບ ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ

6. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຂອງບໍລິສັດ

7. ກອບປີ້ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ

8. ໃບປະກາດ / ໃບຄະແນນ

ປີດຮັບວັນທີ່ 16.03.2021

ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈໍາກັດ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງ 1 ຫນ່ວຍ2 ຖະຫນົນກໍາແພງເມືອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 22638887 021 221212

ສົ່ງອີເມວມາທີ່: Recruitment@sokxaygroup.com

ໃບແຈ້ງການ

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ຕ້ອງຟາກເບີຢາກເຮັດແທ້ຕ້ອງໄປສະຫມັກໂດຍກົງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *