ແມ່ເສຍໃຈເດຂ້ອຍກັບລູກໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດເຂົາຕັດໜ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກັບລູກພົ້ງອອກຈາກລົດຊ່າເລັ້ງ

ເສຍໃຈເດເປັນພາບທີ່ຕິດຕາທີ່ສຸດ

ແມ່ຂໍໂທດເດີລູກ.

ແມ່ເສຍໃຈເດຂ້ອຍກັບລູກໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດເຂົາຕັດໜ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກັບລູກພົ້ງອອກຈາກລົດຊ່າເລັ້ງ

ລູກຂ້ອຍເຈັບສົມຄວນຊ່ວຍຂ້ອຍແດ່ເດີຂ້ອຍແມ່ນມາແຕ່ເບິ່ງການກໍ່ສ້າງກຸດຕິໃຫ້ຍາປູ່.

ແລະບໍລິຈາກເຄື່ອງ ພໍມາຮອດຫຼັກ13 ມີລົດຈັກຊັດມາດ້ວຍຄວາມໃວ້ຕັດຫນ້າຕຳເອົາພວກຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ລູກຂ້ອຍພົ້ງອອກແຕ່ອ້ອມກອດຂອງຂ້ອຍລົດກໍຊັດເຂົ້າປ່າ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳກມູ່ເພື່ອນແດ່ເດີ

#ຂ້ອຍຈະໄດ້ເອັກສະເລຮ່າງກາຍແລະຫົວຂອງລູກທີ່ຖືກ

ກະທົບ,ຫມູ່ຄູ່ຢາກຊ່ວຍຂ້ອຍ, 030120000098142001 CHANSAMONE SILITHASAK

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *