ຂ່າວດ່ວນ

ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ສອບ​ເສັງ​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ໃໝ່ ປີ 2021 ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ

ແຈ້ງການເລື່ອງ : ປະກາດຮັບສະຫມັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃຫມ່ ປີ 2021 – ຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 100,1/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ວ່າດ້ວຍ

ການເເບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫມ່ ປີ 2021..

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 01 13/ອຄ.ກຈພງ, ລົງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ,

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0090/ອຄ.ກຈພງ, ລົງວັນທີ່ 08 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫມ່ ປະຈໍາປີ 2021 ໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງ (ບັນດາກົມ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ) ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ.

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີວິຊາສະເພາະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕໍາແຫນ່ງງານຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເພຶ່ອສະຫມັກເຂົ້າສອບເສັງ ລັດຖະກອນ ໃຫມ່ ປີ 2021 ຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.ຕາມຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫມ່ ທີ່ ລັດຖະບານໄດ້ເເບ່ງປັນໃຫ້ ຈໍານວນ 05 ຕົວເລກ ປະຈໍາປີ 2021, ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

➢ ມາດຖານເງື່ອນໄຂລວມຂອງຜູ້ທີ່ຈະສະຫມັກເຂົ້າສອບເສັງ:

1. ຖືສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ 3 ປີ ຂື້ນໄປ.

2. ມີອາຍຸ 18 ຂື້ນໄປ ເເຕ່ບໍ່ເກີນ 35 ປີ.

3. ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ.

4. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານປະຊາຊົນ ຕັດສີນລົງໂທດ ແລະ ບໍ່ຖືກລົງວິໄນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

5. ມີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ເເລະ ຄອບຄົວ ທີ່ຈະແຈ້ງ.

6. ມີວິຊາສະເພາະໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕໍາແຫນ່ງງານ.

7. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ.

(ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button