ແຊຣແມະໄດ້ບຸນ.! ເປັນບຸນຕາອີກແລ້ວ ! ປາຝາຍັກສັກສິດ 100 ກວ່າປີ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກ ປາຝາ ບ້ານດອນແດງ

ເປັນບຸນຕາອີກແລ້ວ ! ປາຝາຍັກ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກ ປາຝາ ບ້ານດອນແດງ ເມືອງເຊຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ,

ຖືເປັນສັດນໍ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ເປັນສັດສັກສິດ ແລະ ຊາກະລະບູຊາ ຂອງປະຊາຊົນ ຊາວເມືອງຈໍາພອນ.

ຄາດວ່າ ມີປາຝາສັກສິດ ໃນແຫລ່ງນໍ້າ ແຫ່ງນີ້ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ໂຕ ແລະ ບາງໂຕ ອາດມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 100 ປີ !!!

FM 90 ລາຍງານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *