ໃຫ້ເຂົ້າໜົມເດັກກິນຄືໝາເນາະ ແມ່ນລູກຫຼານໃຜໃຫ້ເອົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ ອະນຸບານນັ້ນເດີ

ໃຫ້ເຂົ້າໜົມເດັກກິນຄືໝາເນາະ ແມ່ນລູກຫຼານໃຜໃຫ້ເອົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ ອະນຸບານນັ້ນເດີ.

ຂ້ອວຍເຫັນຫຼານຂ້ວຍແບບນີ້ຂ້ວຍເຈັບໃຈຢ່າງແຮງຫຼານຂ້ວຍບໍ່ແມ່ນໝູ່ມາ ເປັນຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຫັນອບບນີ້ນໍ້າຕາໄຫຼ.

ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທບສະບານເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

ເບີ່ງຄີຼບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *